Коли за скрап

Коли за Скрап

за гр. София и региона

Изкупуване на автомобили за скрап, собствен транспорт за София и околностите.

Плащане на място.

тел. : 088 669 38 61

 

Скрап индустрията

Скрап металите се използват в безброй сфери на индустрията, при изграждането на мостове, сгради, пътища, магистрали, автомобили, самолети, влакове и др. При голямото разнообразие от всевъзможни приложения е трудно да се контролира ескалиращо търсене и цените на тези метали. Колкото по-голямо е търсенето, толкова повече се покачват цените при скрапа.

Железните (желязо и стомана) и не железни (мед, цинк, олово, калай и др.) метали се използват по много предназначения . За да се покрие голямото и непрекъснато увеличаващо се търсене, по-рано единственият начин е бил по-големият добив, което е довело до бързото изразходване на природните ресурси на планетата. Появява се обаче метода за повторното използване на метални части и продукти, които познаваме като скрап метали. Металът е един от най-основните продукти в индустрията, защото запазва стойността и качествата си дори след като е бил рециклиран няколко пъти.

С все по-голямото търсене на медна и желязна руда, логично е и цените за тези метали да скочат. Желязото и стоманата също изпитват огромен ръст, след като на пазара търсенето за тях постоянно се покачва. Цена върху скрап металите оказва и увеличеното търсене на компютърни и автомобилни части, ламарини, жици и други. Днес повечето големи компании използват скрап при производството на автомобили, самолети и друга техника. Това значително е допринесло за опазването на и без друго изчерпващите се природни ресурси.

Друго предимство на скрап металите е, че те са значително по-евтини от първодобивните материали и поради тази причина са за предпочитане в производството. Това води до по-ниски разходи на компаниите и съответно по-ниски цени за крайния потребител. Скрап индустрията е една от най-бързо развиващите се днес и подпомага значително производството и икономиката във всяка страна, където е развита.